itoutsourcing

ՏՏ Ինտեգրատոր

 

Մալուխային համակարգեր.


Մալուխային համակարգը միավորում է լոկալ համակարգչային ցանցը և հեռախոսային ցանցերը, անվտանգության համակարգերը և այլն։  Q Group ընկերությունն առաջարկում է ինչպես ամբողջական, այնպես էլ առանձին բաղադրիչների տեղադրման ու սպասարկման ծառայություններ։

 

Նախագծումից առաջ կատարվող հետազոտություն։ Իրականացնում ենք մալուխային համակարգերի տեխնիկական վիճակի և որակի  ստուգում, պլանավորվող մալուխային ցանցի կատեգորիայի որոշում, ժամկետների  նշանակում, բյուջեի պլանավորում։

 

Նախագծում։  Հավաքագրված ողջ ինֆորմացիայի հիման վրա նախագծումն իրականացնում ենք մեր փորձառու մասնագետների կողմից պատվիրատուի հետ փոխադարձ համաձայնությամբ։

 

Նախագծի իրականացում։ Արդեն առկա նախագծային փաստաթղթի հիման վրա՝ օգտագործելով  անհրաժեշտ սարքեր և սարքավորումներ, իրականացվում են մալուխների անցկացում /որակի ստուգում՝ Fluke Test/, սարքերի տեղադրում։

 

Թվային դիտման համակարգեր

Q Group-ն իրականացնում է անվտանգությունն ապահովվող IP տեսախցիկների, DVR-ների  տեղադրում, կարգավորում /տեսագրություն, ձայնագրություն, online դիտման հնարավորություն/

 

ATS / ԱՀԿ  /Ավտոմատ հեռախոսային կայան/

Հեռախոսային համակարգի ցանցի անցկացում /Cabeling/